Over ons

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans)

 

Uit de eerste contacten met Pierre Lhomme in Parijs en met Luciano Tovoli in Brussel ontstond in 1993 de idee om een Belgische vereniging te stichten ten behoeve van de directeurs van de cinematografische fotografie. Voor een tiental belangstellenden leidde Tovoli op 4 april een informele vergadering, die de week daarop gevolgd werd door de beslissing om de beoogde vereniging op te richten. Op 11 december van hetzelfde jaar werden de tweetalige statuten van de vereniging zonder winstoogmerk SBC getekend door de tien leden en gepubliceerd in het “Staatsblad”, de officiële Belgische staatscourant.

Die tien stichtende leden waren: Michel Baudour, Raymond Fromont, André Goeffers, Michel Houssiau, Jean-Claude Neckelbrouck, Patrice Payen, Willy Stassen, Walther Vanden Ende, Yves Vandermeeren, Michel Van Laer.

De BELGIAN SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS, kortweg SBC, heeft zich tot doel gesteld het kwaliteitswerk van de directeur fotografie in de kwalitatief hoogstaande film te verdedigen. Bovendien wil zij de Belgische gesprekspartner zijn bij officiële organen en andere beroepsorganisaties, inzonderheid bij IMAGO, dat de SBC inmiddels als “actief lid” erkend heeft. Dit laatste gebeurde in Rome op 3 en 4 september 1994.

Tot de doelstellingen van de SBC behoren eveneens:

1 – de bekendstelling van het werk van de directeur fotografie;

2 – de deelname aan manifestaties, commissies, ontmoetingen, enz… die betrekking hebben op

het onderwijs, het creatieve werk, de verspreiding, de reproductie, het overschrijven en

bewaren van cinematografisch beeldmateriaal;

3 – de verdediging en waardering van de directeur fotografie als auteur van het

cinematografisch beeld.

De SBC onthoudt zich van elke betrokkenheid op het gebied van vakbondswezen, filosofie, politiek of godsdienst.

de statuten
les statuts

Geef een reactie